Liposukce <span>odsávání tuku</span>

Liposukce odsávání tuku

Liposukce

Liposukce je vhodná spíše u štíhlejších lidí s ohraničenými tukovými polštáři. V žádném případě liposukce nenahradí přirozené zhubnutí. Je velice důležité vyslechnout informace lékaře o očekávaném výsledku operace, pochopit je a představit si výsledek.

Klasickou liposukci je možné provádět těmito způsoby:

Ambulantní liposukce většinou nevyžaduje pracovní neschopnost.

Stručný popis zákroku

Principem zákroku je, že z drobných vpichů v okolí tukového polštáře je do něj zavedena kanyla – tenká trubička s otvory a tupým koncem. Kanylou se v tuku pohybuje, a tím dochází k rozrušování tukových buněk. Jejich obsah je potom nasáván do kanyly. Pro tuto metodu se používá také někdy název "Liposukce klasická" (modifikace liposukce uvedeny v závěru kapitoly jako "jiné druhy liposukce"). Provádím pouze tuto metodu, protože ji považuji za nejúčinnější a nejvýhodnější. Liposukci provádím takzvanou „vlhkou cestou“, při níž je tukový polštář napuštěn / infiltrován roztokem, který liposukci usnadňuje. Roztok může obsahovat příměs lokálního anestetika, a tak je možné zákrok provádět ambulantně bez narkózy. Tuk je potom odsát tenkými kanylami o průměru 3-6 mm. Po liposukci je potřeba nosit elastické prádlo.

Pro koho je zákrok vhodný?

Zákrok není vhodný jako náhražka diety a změny životního stylu pro celkové zhubnutí.
Odsátí tuku z celého povrchu těla není možné. Ideálním kandidátem je člověk, který má na těle ohraničené tukové polštáře, které již nelze odstranit dietou. Charakteristické je, že takový člověk při dietě hubne na celém povrchu těla, jen ne na místech, na nichž mu nejvíce záleží. Při příbytku váhy je to opačně. K tloustnutí dochází především v problémových lokalitách, zejména na břiše (liposukce břicha), bocích, vnější nebo vnitřní straně stehen, hýždích, pod bradou, někdy na prsou a jinde. V těchto případech má liposukce smysl a lze očekávat dobrý výsledek.

 

Před operací, konzultace, objednání termínu

Protože u liposukce je největší rozdíl mezi očekávaným výsledkem a reálnými možnostmi metody, je aktivní konzultace nezbytná jako první krok při rozhodování o zákroku. Na konzultaci je nutné se objednat telefonicky na +420 549 240 048. Pokud je pro Vás opravdu obtížné na konzultaci přijet, je možné, provést "konzultaci" zasláním fotografií po internetu na info@stepan-plastika.cz , nebo jinak "na dálku". Tento způsob je logicky spojen s rizikem vzniku nedorozumění a je vhodný jen jako skutečně nouzové řešení.
U zdravého člověka operace nevyžaduje zvláštní přípravu. Při provedení zákroku v narkóze, i ambulantní, je nutné interní předoperační vyšetření.

Pokud je zákrok proveden ambulantně v místním znecitlivění – Tumesentní metoda liposukce, je nutné vyloučit poruchu krevní srážlivosti vyšetřením při konzultaci nebo laboratorně. Čtrnáct dní před zákrokem není dobře užívat léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou (Acylpyrin, Anopyrin). Opatrného zvážení je potřeba u pacientů užívajících léky omezující krevní srážlivost. Méně vhodné je operovat v době 3 dny před a po začátku menstruace. Operace se dá provádět během celého roku, ale vzhledem k nutnosti nosit po operaci modelační prádlo, jsou vhodnější chladnější měsíce roku.

Pokud není termín dohodnut při konzultaci, lze se na něj objednat kdykoli telefonicky. Na rezervaci termínu se skládá poplatek za rezervaci termínu.  Ten je také možné poslat bankovním převodem.
Před zákrokem musí být připraveno elastické kompresivní prádlo.

Jak se liposukce provádí?

1) Liposukce ambulantní v místním umrtvení (tumescentní / tumescenční liposukce):

Po zakreslení přesného rozsahu a polohy a fotodokumentaci lokalit, z nichž si přejete tuk odsát, je tuk injekčně infiltrován roztokem s příměsí lokálního anestetika. Roztok zajišťuje bezbolestnost zákroku a usnadňuje odsávání. Jakmile je odsávaná partie zcela necitlivá, je do tuku zasunuta kanyla z malého vpichu na kůži v okolí. Kanylou se v tuku pohybuje "paprskovitým pohybem a tupý konec kanyly jemně rozrušuje membrány tukových buněk. Tuk z nich vytéká a je odsáván otvory kanyle pomocí podtlaku liposukční pumpy. Neodsátý zbytek tuku organizmus postupně odbourá. Po ukončení zákroku jsou vpichy zašity nebo zalepeny speciální náplastí. Stehy je nutno vyjmout 10.- 14. pooperační den. Po operaci je nutné nosit liposukční elastické prádlo.

2) Liposukce v narkóze (ambulantní narkóze nebo narkóze s hospitalizací).

Je-li plánováno odsátí větší plochy, nebo většího počtu lokalit, mohla by spotřeba místního anestetika, při provedení zákroku v místním umrtvení, překročit bezpečné množství a mohlo by dojít k předávkování. Proto je nutno bezbolestnost zákroku zajistit narkózou. Ta může být ambulantní – po procitnutí a odeznění účinku odcházíte domů. Nebo spojená s pobytem na klinice do druhého dne. To je nutné v případech, kdy je operace takového rozsahu, že by mohla ovlivnit celkový zdravotní stav. Způsob provedení je stejný, jenom s tím rozdílem, že do roztoku se nepřidává anestetikum. K zákroku je vždy nutné přinést interní předoperační vyšetření a je nutné vždy nosit liposukční elastické prádlo.

Pooperační průběh a doporučení

Po zákroku je nutné zajistit si odvoz. Po ambulantním zákroku v narkóze  by u vás měla alespoň 12 hodin být přítomna druhá osoba pro případ jakýchkoli obtíží. Druhý den po zákroku si vleže na lůžku sundáte liposukční prádlo a všechny vrstvy obvazů a gázy. Obvazy budou prosáklé zbytkem liposukčního roztoku, který po zákroku vytéká přes kůži a je zbarven krví. Potom vstanete z lůžka a můžete se osprchovat. Po sprše desinfikujte vpichy a přelepte je náplastí s polštářkem. Po liposukci je možné a nutné se sprchovat běžným způsobem s použití běžných mýdel nebo šamponu. Po sprše vždy desinfikujte vpichy a přelepte.

Liposukční prádlo je nutné nosit stále a hlavně v prvních dnech s nejnutnějšími přestávkami na sprchování a WC. Doporučená doba nošení prádla je individuální a pohybuje se mezi 3 až 7 týdny.

V prvních pooperačních dnech je výsledek zákroku natolik překryt pooperačním otokem, že odsávané partie mohou být dokonce objemnější než před zákrokem. Obvyklé jsou modřiny. Bolestivost není velká a připomíná bolesti při naražení nebo pohmoždění. Teplota do 38 C není výjimkou. Po 3 týdnech začne být vidět odsátý objem tuku, ale teprve po 3 měsících  je možné se vyjadřovat ke konečnému výsledku.
V prvních 14 dnech je vhodný klidový režim bez větší zátěže a větší pohybové aktivity. Po zákroku je možné jít druhý den do práce, ale je potřeba počítat s určitými obtížemi, například při sezení. Po 14 dnech se doporučuje začít s kondičním sportem.
Jako podpůrnou terapii pro rychlejší snížení zvýšené citlivosti a dokonalejší zahojení doporučuji lymfodrenáž.

Po provedené liposukci nebude docházet k tak výraznému ukládání tuku do odsáté lokality jako dříve, přesto však je pro udržení výsledku nutné dodržovat zásady zdravé životosprávy a přiměřené stravy.

Rizika liposukce

  • Vznik nesouměrnosti, nerovností
  • Urychlení rozvoje celulitidy
  • Infekce, Hematomy

Nespokojenost s výsledkem v důsledku nerealistického očekávání je u liposukce nejčastější ze všech kosmetických zákroků.

Jiné druhy liposukce

Klasická liposukce může být modifikována pomocí různých přístrojů.
Nejčastější modifikace jsou:

  • Ultrazvuková – invazivní / chirurgická. (Nejedná se o neinvazivní/nechirurgickou ultrazvukovou liposukci uvedenou níže) Rozbíjení tukových buněk kanylou je ulehčováno pomocí ultrazvuku. Použití ultrazvuku v této podobě je nyní spíše na ústupu.
  • Pneumatická vibrační – pohyb kanyly a práci lékaře usnadňuje zařízení, které v rukojeti kanyly zajišťuje kmitavý pohyb kanylou.
  • Laserová (smart lipo) – rozbíjení tukových buněk usnadňuje laserový paprsek, který je zaveden do kanyly světlovodným vláknem. Metoda používá velmi tenké kanyly, která však rozrušený tuk neodsává. Při odstraňování většího množství tuku je nutné odsát rozrušené tukové buňky klasickou liposukcí. Je otázka, zda použití laseru potom nepozbývá význam.
  • Neinvazivní/ nechirurgické metody - tukové buňky mají být narušeny nebo zničeny přes neporušenou kůži) pomocí ultrazvuku - přístroje Ultrashape, Ultrakontur, nebo pomocí radiofrekvenčního vlnění (Accent XL), podchlazení – kryolypusukce, Injekční lipolýza – tuk je infiltrován injekcemi speciálních látek, které mají odbourat tuk ovlivněním metabolizmu tukových buněk. Vzhledem k problematickým výsledkům je neprovádím.

Kolik stojí liposukce?

Ambulantní v místním umrtvení – cena za první první lokalitu 14 000 Kč.
Cena za každou další lokalitu 10 000 Kč.
K ceně se připočítává 1 500 Kč za každý litr liposukčního roztoku a cena modelačního prádla přibližně 1 900 Kč, nebo modelačního pásu 600 Kč.

Kompletní ceník

Zeptejte se nás

Dotazy budou v poradně zveřejněny anonymně (bez jména a e-mailu).

Pokud doplníte e-mail přijde Vám upozornění, že dotaz byl zodpovězen.

Stránka je chráněna službou reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami Google.

Nejnovější zodpovězené dotazy

26.4.2024 12:09 Liposukce podbřišku a Monsplasty

Dobrý den,
zajímalo by mne zda nabízíte také "Monsplasty" neboli "lifting podbřišku" u mužů i v případné kombinaci s liposukcí podbřišku, kterou máte uvedenu i seznamu zákroků. Samotnou Monsplastii jsem totiž na webech českých klinik plastické chirurgie vůbec nenašel. Jak se případně takový zákrok u Vás oceňuje a je možné jej provádět i v lok. anestezii?
Děkuji

Lituji, ale na váš dotaz nejsem schopen uspokojivě odpovědět. Lifting podbřišku je nedílnou součástí abdominoplastiky a uvádět v reklamě tento zákrok zvlášť je komerční taktika. Provádění jakéhokoli druhu plastiky břicha nebo podbřišku je současně s liposukcí stejné oblasti je velice riskantní a nevýhodné. Doporučoval bych vám nehledat řešení vašeho problému na internetu. Je to mnohem složitější. Objednejte se na konzultaci.

25.3.2024 08:34 Liposukce břicha

Dobrý den, ráda bych se objednala na liposukci břicha. Je mi 41 let a vážím 59 Kč. Intenzivně cvičím, ale bohužel spodní břicho se mi nedaří shodit. Bylo by možné přijet už rovnou na zákrok, s tím že bych Vám dopředu zaslala fotografie? Mám to do Brna 2 hodiny, tak ať nemusím jezdit 2x.

Spojili jsme se spolu telefonicky, kalkulaci ceny jsem vám poslal přímo. Ve vašem konkrétním případě se můžete objednat přímo na zákrok. Proč by byla lepší konzultace předem jsem vám vysvětlil.
Obecně platí, že objednat se na zákrok - liposukce, bez předchozí konzultace, je velmi riskantní. Nedoporučuji!

21.3.2024 20:06 Liposukce na vice mistech

Dobrý den,

Poptávám liposukci v celkové anestesii.
Jedná se u mě hlavně o boky, stehna a na zádech ty faldy pod podprsenkou.

Chtěla jsem se zeptat na případnou cenu a kdy by byl možný přibližně termín Operace.

Další co by mě zajímalo zda je možná konzultace přes email? Vzhledem k tomu že to k Vám nemám úplně nejblíž byla by to pro mě výhoda.

Děkuji za odpověď

Lituji, ale na váš dotaz nelze odpovědět. Ze zaslaných informací se hlavně nedá posoudit, jestli má pro vás liposukce vůbec smysl a v jakých lokalitách. To lze posoudit pouze při vyšetření. Objednejte se na konzultaci. Uvažujete o závažném a ne levném zákroku. Jedna cesta do Brna navíc za to rozhodně stojí.

12.1.2024 21:00 Liposukce břicha

Dobrý den, mám tři děti, všechny císařským řezem. Po porodech mi zůstalo břicho. Šlo by to odstranit? Děkuji

Na dotaz se nedá odpovědět korespondenční formou. Objednejte se na konzultaci.

5.7.2023 21:46 Liposukce paží při poruše srážlivosti krve

Dobrý den, zajímala by mě liposukce paží. Mám Leidenskou mutaci (heterozygot), ale nijak mě to v běžném životě neomezuje - léky na ředění krve jsem naposledy brala v 15 letech (momentálně je mi 27).
Předtím, než se objednám na konzultaci, bych se chtěla zeptat, jestli to není 100% kontraindikace zákroku?
Děkuji

O 100%ni kontraindikaci se nejedná, ale liposukci bych vám rozhodně nedoporučoval. U vašeho postižení by se jednalo o nerozumné riziko. Navíc je liposukce paží prováděna jen zřídka. Je to proto, že obvykle nemá smysl = klientovi nic nepřinese. Je pravděpodobné, že je to i váš případ. Jen z tohoto důvodu by měla konzultace smysl.

8.6.2023 00:32 Liposuxce břicha a boků

Dobrý den ráda bych podstoupila liposuxci břicha boků muži vědět cenu celkovou i s poperacim prádlem?děkuji

Omlouvám se za opožděnou reakci. Cena pouze liposukce celého břicha ( horní i dolní části) by byla 20 000 Kč + boků za 10 000 Kč + prádlo 1 900 Kč.
K této ceně by se připočítávala buď cena ambulantní celkové anestezie 11 500 Kč nebo cena místního znecitlivění při použití takzvané Tumescentní metody znecitlivění 6 000 Kč. Tuto metodu by však při požadovaném rozsahu pravděpodobně nebylo možné použít.
Doporučuji objednat se na konzultaci. Stojí 400 Kč a je v ceně zákroku.

Více dotazů na téma liposukce naleznete v naší poradně.

Vážení zákazníci, používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním souborů cookies.Rozumím